Přesazování vzrostlých stromů

Povýsadbové péče a práce

  • Rehabilitační zóna
  • Střih kořenů
  • Růstová kořenová stimulace mykorhizou
  • Řez koruny stromů
  • Kotvení stromů
  • Drenážní okop, zajílování
  • Péče o správné zakořenění
zpět